RSS FEED

Organizaţiile non-guvernamentale studenţeşti Networking şi dezvoltare profesională


Lucrarea de faţă îşi propune să privească îndeaproape organizaţiile neguvernamentale studenţeşti pentru a explora problema inserţiei studenţilor pe piaţa muncii. Întrebările la care cercetarea îşi propune să răspundă fac referire la: contribuţia organizaţiilor studenţeşti în ceea ce priveşte acumularea de capital social şi dezvoltarea profesională a membrilor săi, cauzele care îi determină pe studenţi să se implice în cadrul unei astfel de organizaţii, precum şi importanţa perioadei de voluntariat în procesul de recrutare şi selecţie a angajaţilor.
Pentru a răspunde la aceste întrebări am folosit interviuri individuale în rândul studenţilor care sunt în prezent membrii ai unei organizaţii neguvernamentale studenţeşti, interviuri în rândul alumnilor organizaţiilor studenţeşti, precum şi interviuri în rândul unor recrutori din diferite companii.
Rezultatele cercetării (cercetarea are caracter exploratoriu) vor identifica dacă, într-adevăr, implicarea într-o asociaţie studenţească prezintă două mari avantaje: punerea în contact a membrilor săi cu persoane care le vor fi utile în cariera profesională, precum şi dezvoltarea profesională a acestora, prin simularea unei experienţe de lucru similare cu cea de la locul de muncă.


http://www.scribd.com/doc/71830697/Organizatiile-Non-Guvernamentale-Studentesti-Networking-si-Dezvoltare-Profesionala

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Return top