RSS FEED

Vad betyder det att vara lärare?


I den här rapporten vill jag presentera några aspekter om lärarens roll och deras inflytande på barnens liv. Jag har valt att prata om vad det innebär att vara lärare eftersom jag tycker att det finns många lärare som inte bekräfta deras roll i barnens liv, de tycker att det räcker bara om de lär sina elever att skriva och att läsa och om en elev har dåliga resultat, är det bara elevens skuld.

I mitt hemland läste jag sociologi (som huvudämne, 180 HP) och pedagogik (30 HP) och kunde undervisa sociologi (samhällskunskap) där, men i Sverige kan jag bli bara modersmåls lärare och undervisa rumänska. I mitt sista år av universitet gjorde jag praktik i en grundskola och undervisade samhällskunskap. Jag arbetade också för några icke-statliga organisationer- en relevant erfarenhet var när jag arbetade som volöntär för Rädda Barnen i en grundskola från ett fattigt område i Bukarest: jag arbetade med fattiga barn, roma barn, barn som kom från familjer med många problem (alkoholiserade föräldrar, förädrar som använde droger eller var i fängelse, förädrar som tvingade dom att tigga eller stjäla), barn som var 10-12 år gamla och inte kunde skriva och läsa! Dessutom arbetade jag för ett projekt där vi skickade undervisningsmaterial för lärarena från fattiga område i Rumänien. Det finns många barn som inte kan gå i skolan eftersom de inte har pengar för att köpa böcker och anteckningsblock och det finns lärare som vill utföra olika aktiviteter, men inte har resurser. Bara en bra lärare kan påverka elevernas resultat när resurserna saknas.

Dessa erfarenheter har hjälpt mig att vara medveten om lärarens betydelse i barns utveckling.
Jag hoppas att mitt projekt kommer att hjälpa dem som har valt läraryrket. Det är inte så lätt att bli lärare och det behövs mer än pedagogisk kurs.


Du kan hitta rapporten här:
http://www.slideshare.net/cristinavnane/nane-14037667
http://www.scribd.com/doc/103563214

La Vida Loca (2008) - Mara Salvatrucha MS-13 e Mara 18

La Vida Loca is a documentary filmed by Poveda in El Salvador about the life of local gangs.
During 16 months Poveda filmed the marginal young people of El Salvador divided between two rival gangs, the Mara Salvatrucha and the 18th Street gang.


http://www.lafemme-endormie.com/vidaloca/en/vida_locaEN.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/did-film-director-die-for-his-art-1781484.html

Witness - In My Mother's Arms"Put behind bars, these teenagers ask to be in their mother´s arms."
"Be like me, always first in class, I work and study hard, I concentrate on the teacher because I want to pass. If you pass, you won´t get a present but you will be a succes. When you graduate you will be thankful for all you have learnt."
http://www.justgiving.com/IraqiOrphanage
Return top